Växter på jobbet blir enkelt för alla

Det ska vara enkelt att ha gröna växter och blommor på kontoret, arbetsplatsen eller i den offentliga miljön. Inredning som består av levande växter tillför positiv energi, skapar trivsel och ger en ökad kreativitet hos personalen på jobbet. En självklarhet egentligen men inte alltid så lätt att få till i den dagliga verksamheten.

Inom en snar framtid är problemet löst. Vi kommer att samla alla typer av växtinredning - från gröna växter, växtväggar till mossa och krukor - på en enda plats. Nämligen här på WeDoGreen.

Erbjudandet omfattar även löpande växtskötsel som enkelt bokas med ett knapptryck. Vi anser att växter på jobbet måste vara enkelt och skapa glädje – inte problem.

Vi erbjuder även möjligheten att hyra växter till arbetsplatsen. Från en enskild grön växt till hela växtmöbler, en växttavla, en mossvägg eller varför inte en hel ”plantwall”? Det blir inte bara enkelt, utan superenkelt att kunna ha en grön miljö omkring dig och dina arbetskamrater.

Vårt mål är att alla har rätt till ett grönare jobb.

Vi ses snart!

Håll dig uppdaterad

Plants at work will be easy for everyone

It must be easy to keep green plants and flowers at the office, on the working site or in the public environment. Plants, as an interior decoration at work, brings positive energy, creates well-being and makes the creativity flow amongst the employees. It is simple to understand all the benefits but not always easy to do on top of the daily business.

A problem that will be solved in a near future. We will gather all types of plant decoration – from green plants, plant-walls to moss and pots – on one single spot. Namely here at WeDoGreen.

The offer also includes ongoing plantservice that easily can be booked with a clic. We think that plants at work must be easy and create happiness – not the other way around. You can also rent-a-plant to the office or the workspace. From a single green plant to a complete plant-furniture, a plant-board, a mosswall och why not a plantwall? Not only easy, but supereasy to create a green working area around you and your colleagues.

Our goal is that everyone has the right to a greener work.

See you soon!

Keep up to date